Ubezpieczenie

Informujemy, że jak co roku rodzice dokonują ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, każdy rodzic wybiera sam firmę i ofertę ubezpieczenia. Poniżej udostępnimy Państwu dwie wybrane propozycje ubezpieczenia z aktywnymi linkami do zawarcia umowy. Dziecko należy ubezpieczyć do 30.09.2023 r.

 

Script logo