Wizja i misja

Wizja placówki

Nasze przedszkole jest miejscem przede wszystkim bezpiecznym, w którym kierujemy się dobrem dziecka. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy szansę rozwoju do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Jesteśmy placówką pełną optymizmu, działamy twórczo oraz jesteśmy otwarci na wszelkie nowe doświadczenia. Naszymi partnerami są rodzice, uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania, a oni aktywnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Zmierzamy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy na kolejnych etapach swojej edukacji. Cały czas się rozwijamy wyposażając placówkę w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Nasza placówka inwestuje także w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Misja placówki

W naszej placówce dobro dziecka stawiane jest na pierwszym miejscu. Działania przez nas podejmowane stwarzają, że dzieci czują się bezpieczne i akceptowane. Stwarzane przez nas warunki sprzyjają harmonijnemu rozwojowi do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zachęcamy dzieci do działania, do poszukiwania wiedzy, do sięgania po twórcze rozwiązania. W przedszkolu uwzględniamy aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju tj. fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Uwrażliwiamy dzieci na sukcesy nie tylko swoje, ale także rówieśników. Przekazujemy dzieciom wartości tj. dobro, miłość, przyjaźń i tolerancja. Uczymy wychowanków szacunku do drugiego człowieka, przyrody, różnorodności kulturowej. Nasza kadra pedagogiczna jest wykształcona, wykazuje się twórczością i kreatywnością oraz jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Script logo