Ramowy plan dnia

6:30 - 7:30

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci.

7:30 - 8:00

Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawy dowolne. Praca indywidualna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne.

8:00 - 8:30

Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo - gospodarcze, zabiegi sanitarno - higieniczne w łazience.

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy i zajęcia dydaktyczne.

10:00 - 11:00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w sali, uroczystości, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.

11:00 - 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo - gospodarcze, zabiegi sanitarno - higieniczne w łazience. Obiad.

12:00 - 14:00

Czynności przygotowawcze do leżakowania. Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie bajek, baśni.

14:00 - 15:00

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo - gospodarcze, zabiegi higieniczne w łazience. Podwieczorek.

15:00 - 15:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy i ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Słuchanie opowiadań, bajek, legend na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

15:30 - 16:30

Zabawy dowolne w sali i na świeżym powietrzu.

Script logo