ZEBRANIE

Zapraszam na zebranie rodziców dzieci kontynuujących oraz nowo przyjętych do żłobka 

w dniu 24.08.2023 r. o godz. 16.40.

Bardzo proszę o przybycie 1 rodzica i zabranie ze sobą długopisów oraz dowodów osobistych.

Proszę o nie wchodzenie do żłobka w butach na szpilce.

 

/-/ Marta Grzegorek

Dyrektor Żłobka

Script logo