Ubezpieczenie

Informujemy, że jak co roku rodzice dokonują ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, każdy rodzic wybiera sam firmę i ofertę ubezpieczenia. Wspólnie z Radą Rodziców ustalono, iż udostępnimy Państwu dwie oferty ubezpieczeniowe z aktywnymi linkami do zawarcia ubezpieczenia, które przedstawiamy poniżej. Dziecko należy ubezpieczyć do 30.09.2022

 - dyrektor przedszkola Maria Boryczka

Script logo