Rekrutacja

Data:

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie informuje iż , wszystkie dzieci których rodzicie potwierdzili  wolę uczęszczania do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/23  zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym zostały przyjęte do przedszkola.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA RODZICE!

 

Informujemy, iż wszystkie dzieci zgłoszone w rekrutacji zostały zakwalifikowane do przedszkola. Prosimy rodziców o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym  w terminie od 8.04.2022 do 13.04.2022. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

Potwierdzenie woli mogą Państwo dokonać w systemie naboru elektronicznego lub wydrukować i dostarczyć do placówki. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy Rodziców, że od 7 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. będą wydawane deklaracje potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola. Deklaracje wydawane będą przez wychowawców oddziału. Wypełnione deklaracje prosimy składać do skrzynki w wejściu do przedszkola.

Ponadto informujemy, iż rekrutacja nowych dzieci będzie przeprowadzana elektronicznie.

Od 1 marca (od godz. 8:00) do Państwa dyspozycji, będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek. Wypełnione wnioski i podpisane przez dwóch rodziców przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru. Wkładamy do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do przedszkola. Wniosków podpisanych elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym nie trzeba przynosić do przedszkola.

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Script logo