Postępowanie rekrutacyjne

  • PDFDrukujEmail

 

 

UWAGA RODZICE!

Zamieszczamy poniżej Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2019r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno.

 

 

 

 

 

Harmonogram

 

L.p.

Rodzaj czynności

termin

 

1.

Składanie pisemnej deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

11.02.2019 – 21.02.2019

do godz. 14:00

 

2.

Złożenie wniosku na stronie, wydrukowanie i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z załącznikami. Rodzaj czynności

01.03.2019 - 12.03.2019

3.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

01.03.2019 – 15.03.2019

4.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 01.04.2019

 

5.

Potwierdzenie woli w formie pisemnej przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

01.04.2019 – 04.04.2019

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

do 05.04.2019

7.

Jeżeli po rekrutacji pozostaną w przedszkolu wolne miejsca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca

od 08.05.2019

 

Podstawa Prawna: Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29.01.2019 r.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

I etap

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Kępno niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja po weryfikacji wniosków w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podstawa Prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. art. 131, ust. 2

II etap

kryteria lokalne:

1. Zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin dziennie i więcej – 4 punkty;

2. Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego kandyduje – 35 punktów;

3. Rodzeństwo kandydata:

a) kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub

b) będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 23 punkty;

4. Do przedszkola kandyduje dziecko, które kończy 6 lat w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja – 15 punktów;

5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje - 11 punktów;

6. Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno - 12 punktów.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXV/260/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 r.

 

 

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: 62 78 222 36
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeINFORMACJE

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools